ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022
FAI CILS conference room, 1st floor – Via Tevere 20, 00198 Roma

“NEW CHALLENGES+ Οι επιπτώσεις της επιδημίας Covid στην ενημέρωση και διαβούλευση – οι ανάγκες για οργανωτικές και τεχνολογικές αναπροσαρμογές”

 • viber_image_2022-11-03_15-34-51-376

 • viber_image_2022-11-03_15-33-57-933

 • viber_image_2022-11-03_15-37-11-645

 • viber_image_2022-11-03_15-37-26-838

 • viber_image_2022-11-03_15-38-00-864

 • viber_image_2022-05-09_11-09-05-096

9.30 – 10.00

Εγγραφή συμμετεχόντων

10.00 – 10.10

Έναρξη εργασιών:

 • Onofrio Rota , Γενικός Γραμματέας FAI CISL

 • Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Πρόεδρος ΟΒΕΣ

10.10 – 10:20

Εισαγωγή, παρουσίαση του έργου, Σοφία Σπηλιωτοπούλου, OBEΣ

10:20 – 10:45

Παρουσίαση των νέων προκλήσεων στην Ιταλία

 • Από την σκοπιά των εργαζομένων (10 λεπτά), M. Saady + A. Kulbertaub, FAI CISL

 • Από την σκοπιά των εργοδοτών (10 λεπτά), Nunzio Cellucci CONFEDERIA

 • Συζήτηση (5 λεπτά)

10:45 – 11:15

Παρουσίαση των νέων προκλήσεων στην Γερμανία

 • Από την σκοπιά των εργαζομένων (10 λεπτά), Bettina Wilhelm, Katarzyna Brunch, zbb

 • Από την σκοπιά των εργαζομένων (10 λεπτά), Dennis Dacke, Maria Wierscholowsky, verdi

 • Συζήτηση (5 λεπτά)

11:15 – 11:40

Coffee break

11:40 – 12:05

Παρουσίαση των νέων προκλήσεων στην Ελλάδα

 • Από την σκοπιά των εργαζομένων (10 λεπτά), Βασίλης Νίνος, Αντιπρόεδρος ΟΒΕΣ, Σοφία Σπηλιωτοπούλου, Επιστημονική συνεργάτης ΟΒΕΣ

 • Από την σκοπιά των εργαζομένων (10 λεπτά), Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας, ΣΑΕ & ΕΠΕ

 • Συζήτηση (5 λεπτά)

12:05 – 12:30

Παρουσίαση των νέων προκλήσεων στην Ισπανία

 • Από την σκοπιά των εργαζομένων (10 λεπτά), Andrés Parra, Ειδικός σε θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, FETICO

 • Από την σκοπιά των εργαζομένων (10 λεπτά), Sergio García, Ειδικός Εργασιακών σχέσεων και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ARINSA

 • Συζήτηση (5 λεπτά)

12:30 – 13:20

Εργασία σε ομάδες – Παρουσίαση των θεμάτων συζήτησης και των κανόνων συζήτησης, Βίκυ Γραβιά, Συνεργάτης ΣΑΕ & ΕΠΕ

Συζήτηση σε εθνικές ομάδες

 • Ενημέρωση και διαβούλευση σε σχέση με την επιδημία Covid-19, ανάγκες αναδιοργάνωσης και ψηφιοποίησης διαδικασιών (οργάνωση συνεδριάσεων, εκλογές, αντιπροσωπευτικότητα, εμπιστευτικότητα κλπ.)

 • Ανταπόκριση των εργαζομένων και των σωματείων στο νέο τοπίο ενημέρωσης και διαβούλευσης

13:20 – 14:00

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων στην ολομέλεια

 • Γερμανική ομάδα εργασίας, 10 λεπτά

 • Ελληνική ομάδα εργασίας, 10 λεπτά

 • Ιταλική ομάδα εργασίας, 10 λεπτά

 • Ισπανική ομάδα εργασίας, 10 λεπτά

14.00 – 14.10

Κλείσιμο, αξιολόγηση

14.10 – 15.00

Γεύμα –συζήτηση

Υπάρχει διαθέσιμη ταυτόχρονη διερμηνεία σε 4 γλώσσες: Ιταλικά, Ισπανικά, Ισπανικά και Γερμανικά

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση