Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: 

Προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2021 (32 Έλληνες συμμετέχοντες) που ανοίγει το διάλογο μεταξύ των Ελλήνων συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτών, των εμπειρογνωμόνων κλπ. σχετικά με τις νέες προκλήσεις για ενημέρωση και διαβούλευση λόγω covid-19.


Διακρατικό εργαστήριο στη Ρώμη στις 4 Ιουλίου (28 συμμετέχοντες) με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών από τις συμμετέχουσες χώρες. Κατά τη διάρκεια του διακρατικού εργαστηρίου, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ενημέρωση και τη διαβούλευση, οι οποίες απορρέουν από τον covid-19. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πάνω στις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων και εργαλείων του έργου: διοργάνωση διμερών εργαστηρίων και webinars, ανάπτυξη του Οδηγού. Ήταν διαθέσιμη ταυτόχρονη διερμηνεία στα ιταλικά, αγγλικά και ελληνικά. Τίτλος του εργαστηρίου ήταν «Η επίπτωση του covid-19 στην ενημέρωση και διαβούλευση- η ανάγκη οργανωτικών και τεχνολογικών προσαρμογών».


Δύο διμερή εργαστήρια/ ημερίδες συζήτησης στη Γερμανία την 1 Σεπτεμβρίου 2022 (19 συμμετέχοντες) και την Ισπανία στις 21 Ιουλίου 2022 (είκοσι δύο συμμετέχοντες) με τη συμμετοχή ελληνικής αντιπροσωπείας. Υπήρξε διαθέσιμη διαδοχική διερμηνεία στα γερμανικά/ελληνικά και ισπανικά/ελληνικά αντίστοιχα. Το εργαστήριο στη Γερμανία πραγματεύθηκε την «Επίπτωση της κρίσης του covid-19 και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων», ενώ το εργαστήριο στην Ισπανία ασχολήθηκε με την «Επίπτωση της κρίσης του covid-19 στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους – συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης του covid-19».


Μια ημερίδα στην Καστοριά στις 22 Οκτωβρίου (26 συμμετέχοντες) με τη συμμετοχή τοπικών κοινωνικών εταίρων και της ΟΒΕΣ, που εξέτασε τις επιπτώσεις του covid-19 σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο.


Οργάνωση 4 webinars (ένα στην Ελλάδα στις 20 Οκτωβρίου 2022, ένα στην Ιταλία, στις 13 Σεπτεμβρίου ένα στη Γερμανία στις 21 Σεπτεμβρίου και ένα στην Ισπανία στις 18 Οκτωβρίου) με θέματα ίδια με αυτά του αντίστοιχου εργαστηρίου στη χώρα. Διεξάχθηκαν στη γλώσσα της κάθε χώρας και έχουν υποτιτλιστεί στα Αγγλικά.


Ένας Οδηγός για τους εργαζόμενους «Ενημέρωση και διαβούλευση κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19», που επικεντρώνεται στην οργανωτική και ψηφιακή προσαρμογή των διαδικασιών της ενημέρωσης και διαβούλευσης και είναι διαθέσιμος σε ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και γερμανικά.


Διαδικτυακό αρχείο με υλικά ενδυνάμωσης. Περιλαμβάνει τα κύρια αποτελέσματα του έργου και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ελληνικά.


Μια τελική διακρατική ημερίδα στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2022 με 59 συμμετέχοντες. Υπήρξε διαθέσιμη διερμηνεία στα Ιταλικά, Ισπανικά και Αγγλικά.


Ιστοσελίδα του έργου και διάδοση των αποτελεσμάτων του (Ελληνικά, Αγγλικά και γλώσσα πρωτοτύπου).

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση