Ημερίδα στο Βερολίνο, Γερμανία
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022
ZBB – Zentralstelle für Berufsbildung im Handel e.V. – Verbändehaus, Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin

“NEW CHALLENGES+ Επιπτώσεις της κρίσης του Covid- συμπεράσματα και οδηγίες για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων”

9.00 – 9.15

Εγγραφές

9.15 – 9.30

Έναρξη:

  • Katarzyna Brunsch, zbb

  • Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Πρόεδρος ΟΒΕΣ

9.30 – 9.45

Εισαγωγή, Παρουσίαση προγράμματος, Σοφία Σπηλιωτοπούλου, εμπειρογνώμων ΟΒΕΣ

9.45 – 10.15

Παρουσίαση συμμετεχόντων, σπάσιμο πάγου, Katarzyna Brunsch, zbb

10.15 – 10.20

Παρουσίαση της ατζέντας- Παρουσίαση των θεμάτων συζήτησης και κανόνες διαλόγου, Στέλλα Μηλιώτη, ΣΑΕ ΕΠΕ

10.20 – 11.20

Επιπτώσεις του Covid-19 Ψηφιακή μετάβαση και διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Παρουσιάσεις από πλευράς εργοδοτών και εργαζομένων στη Γερμανία και την Ελλάδα.

  • Απόψεις των εργαζομένων στη Γερμανία – Dennis Dacke | Maria Wierscholowsky

  • Εργοδοτικές απόψεις στη Γερμανία– Katarzyna Brunsch, zbb

  • Απόψεις των εργαζομένων στην Ελλάδα – Βασίλειος Νίνος, Αντιπρόεδρος ΟΒΕΣ – Μέλος ΔΣ σωματείου Αθηναϊκής Ζυθοποίας στην Πάτρα και Σοφία Σπηλιωτοπούλου, εμπειρογνώμων ΟΒΕΣ

  • Εργοδοτικές απόψεις στην Ελλάδα – Στέλλα Μηλιώτη, ΣΑΕ ΕΠΕ

Συζήτηση

11.20 – 11.40

Διάλειμμα καφέ

11.40 – 12.20

Συζήτηση σε μικρές ομάδας: Οργάνωση συνεδριάσεων, εκδηλώσεων, εργαστηρίων από απόσταση

12.20 – 12:40

Παρουσιάσεις στην ολομέλεια

12.40 – 13.20

Συζήτηση σε μικρές ομάδας: Θέματα αντιπροσωπευτικότητας και εμπιστευτικότητας

13.20 – 13:40

Παρουσιάσεις στην ολομέλεια 

13.40 – 14:00

Αξιολόγηση της ημερίδας και κλείσιμο

14:00

Γεύμα

15:30 – 15:45

Παρουσίαση του προγράμματος και δραστηριοτήτων, που έχουν πραγματοποιηθεί

15:45 – 16.00

Γερμανικό Webinar

16.00 – 16.15

Ενημέρωση του Οδηγού 

16.15 – 16:30

Ημερίδα λήξης στην Αθήνα

16.30 – 16:45

Διάχυση αποτελεσμάτων

16.45 – 17:00

Τελική έκθεση

17.00

Αξιολόγηση της συνάντησης και κλείσιμο

Συμμετέχουν 1-2 εκπρόσωποι κάθε εταίρου 

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση