ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19 το 2020 λειτούργησε σαν καταλύτης στην επιτάχυνση της διαδικασίας υιοθέτησης νέων μορφών απασχόλησης και οργάνωσης εργασίας ή μέτρων όπως οι απολύσεις και η βραχυπρόθεσμη εργασία. Η απαγόρευση κυκλοφορίας, οι περιορισμοί στα ταξίδια και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης διαμόρφωσαν νέες πραγματικότητες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο New Challenges+ έρχεται να ανοίξει τη συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, που σχετίζονται με την πανδημία του covid-19. Τελικός στόχος είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων για να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτές τις προκλήσεις. 

Αξιοποιώντας τις προηγούμενες εργασίες και συνεργασίες, το έργο στοχεύει να καλύψει την ανάγκη των συνδικαλιστών, των μελών των Συμβουλίων Εργαζομένων και των μελών των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων να μάθουν πιο πολλά και καλύτερα πώς να κινηθούν στην πράξη, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης των εταιρειών τους. Το έργο New Challenges+ θα το επιτύχει μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της συνεργασίας σε εημερίδες τόσο δια ζώσης όσο και εικονικές ημερίδες, όπου θα παραχθούν ιδέες, ενώ θα ληφθεί υπόψη η συμβολή και η ανατροφοδότηση από εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων, ώστε να υπάρξει προβληματισμός σχετικά με πιθανές αντιδράσεις και απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι: 

  • Να συζητηθούν οι προκλήσεις που ανέκυψαν με το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19  και τις παρεπόμενες αλλαγές στην οικονομική δραστηριότητα, για παράδειγμα κλείσιμο επιχειρήσεων ή παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιορισμοί στις μετακινήσεις, εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα κλπ. 
  • Να συζητηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στην ενημέρωση και τη διαβούλευση 
  • Να εντοπιστούν προβλήματα και ορθές πρακτικές και να αντληθούν προτάσεις και συστάσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19 στην ενημέρωση και διαβούλευση. 
  • Να αναπτυχθεί ένα αρχείο στο διαδίκτυο, που να περιλαμβάνει συστάσεις και προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να ασκήσει κανείς αποτελεσματικότερα το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση. 
  • Να οργανωθούν μια σειρά διακρατικών και διμερών εργαστηρίων / ομάδων συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών με σκοπό την ανταλλαγή ενημέρωσης και υλικό ενδυνάμωσης ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. 
  • Να οργανωθεί μια τοπική ημερίδα στην Καστοριά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών και εκπροσώπων της ΟΒΕΣ. Στην ημερίδα θα συζητηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 σε τοπικό επίπεδο, σε μια περιοχή, η οποία πλήγηκε ιδιαίτερα από την πανδημία covid-19. 
  • Να αναπτυχθεί ένας Οδηγός για τους εργαζομένους, που θα επικεντρώνεται στην οργανωτική και ψηφιακή διαφοροποίηση της ενημέρωσης και διαβούλευσης. 
  • Να διοργανωθεί μια τελική διακρατική ημερίδα στην Ελλάδα, όπου θα προβληθούν οι επιπτώσεις των αλλαγών, που επέφερε η πανδημία covid-19 στις επιχειρήσεις και στο δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση. 

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση