ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, The Stanley Hotel, Οδυσσέως 1 Αθήνα
“ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ”

9.00 – 9.30

Προσέλευση συμμετεχόντων

9.30 – 9.35

Έναρξη εργασιών, Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Πρόεδρος ΟΒΕΣ

9.35 – 9.50

Χαιρετισμοί

9.50 – 10.00

Παρουσίαση συμμετεχόντων

10.00 – 10.15

Παρουσίαση έργου New Challenges Plus, Ξένια Χρονοπούλου, Εμπειρογνώμων ΟΒΕΣ

10.15 – 10.30

Covid-19 και οι επιπτώσεις του στην απασχόληση, την οργάνωση εργασίας, τη λειτουργία των σωματείων και την ενημέρωση και διαβούλευση, ΟΒΕΣ

10.30 – 10.45

Διάλειμμα

10.30 – 10.45

Covid-19 και εξελίξεις στην εργατική νομοθεσία, Χρήστος Κιούλος, νομικός σύμβουλος ΟΒΕΣ

10.45 – 11.00

Covid-19 και επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, Dr , Ιωάννα Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας ΣΑΕΕΠ

11.00 – 12.30

Επιπτώσεις της πανδημίας στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Παρουσίαση πρακτικών και παραδειγμάτων

Η περίπτωση της Ιταλίας, Mohamed Saady Εθνικός Γραμματέας FAI CISL, Nunzio Cellucci CONFDERDIA

Η περίπτωση της Γερμανίας, Παρουσίαση εργοδοτικής πλευράς zbb, Παρουσίαση πλευράς εργαζομένων ver.di

Η περίπτωση της Ισπανίας, Παρουσίαση πλευράς εργαζομένων, FETICO, Παρουσίαση εργοδοτικής πλευράς CEIM

12.30 – 13.00

Συζήτηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ενημέρωση και διαβούλευση

13.00 – 14.30

Γεύμα – συζήτηση σε ομάδες

14.30 – 15.00

Παρουσίαση του Οδηγού για τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ΟΒΕΣ

15.00 – 15.30

Κλείσιμο, αξιολόγηση

Η ημερίδα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση