*

Το έργο “Information and consultation-New challenges+”, χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και κοινωνική ένταξη της ΕΕ. Στοχεύει στο άνοιγμα του διαλόγου ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για το πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, που προκαλεί η πανδημία covid-19. Τελικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση και απόκτηση δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις αυτές.

Το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών και εφαρμογή δράσεων και υλικών ενδυνάμωσης για τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19, λαμβάνοντας υπόψη και την οπτική των εργοδοτών. Οργανισμοί, που συμμετέχουν είναι η ΟΒΕΣ, ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ και Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας από την Ελλάδα, η FAI CISL και η Confederazione Italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell’Agricoltura-CONFEDERDIA από την Ιταλία, η CONFEDERATION SINDICAL INDEPENDIENTE FETICO και η Confederacion Empresarial de Madrid-CEOE από την Ισπανία, καθώς και η ZBB και η ver.di- Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft από την Γερμανία.

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση