Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο the Stanley στην Αθήνα η ημερίδα λήξης του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+ με θέμα «Νέες προκλήσεις, που έφερε η πανδημία στην εργασία, την απασχόληση και την ενημέρωση και διαβούλευση». Εκτός από τις εισηγήσεις της ΟΒΕΣ και του Συνδέσμου ΑΕΕΠ, που εξέθεσαν την κατάσταση στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκόμισαν οι εταίροι FAI CISL και CONFEDERDIA από την Ιταλία, FETICO και CEIM από την Ισπανία και zbb και ver.di από τη Γερμανία. Εξετάσθηκαν θέματα όπως η ψηφιοποίηση διαδικασιών όπως οι εκλογές και η τηλεργασία, οι αλλαγές του νομικού πλαισίου και οι επιπτώσεις τους στη λειτουργία των σωματείων καθώς και οι διαγενεακές διαφορές στο χώρο εργασίας.

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση