Διμερές διακρατικό εργαστήριο/ημερίδα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ κοινωνικών εταίρων από Ελλάδα και Ισπανία με θέμα «Ο αντίκτυπος του Covid-19 στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους – συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης Covid-19» πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εργατικής συνομοσπονδίας FETICO στη Μαδρίτη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους κλάδους εμπορίου, ξενοδοχείων/εστίασης και μεταποίησης στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση