Τις ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογικές προσαρμογές, που έφερε η πανδημική κρίση εξέτασαν εκπρόσωποι σωματείων και εργοδοτικών οργανώσεων από Ελλάδα και Γερμανία που συμμετείχαν στο διμερές διακρατικό εργαστήριο/ημερίδα που οργανώθηκε στα γραφεία της zbb στο Βερολίνο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση