Η ΟΒΕΣ διοργάνωσε webinar με θέμα «Νέες προκλήσεις που θέτει η πανδημία στην εργασία, την απασχόληση και την ενημέρωση/ διαβούλευση», στην οποία συμμετείχαν από το Υπουργείο Εργασίας η κ. Μοσχονά και συνδικαλιστές από όλην την Ελλάδα.

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση