Το εκπαιδευτικό κέντρο της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου zbb διοργάνωσε στη Γερμανία webinar με θέμα «Ο αντίκτυπος της κρίσης Covid-19, συμπεράσματα και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση