Τις επιπτώσεις της επιδημικής κρίσης στην εργασία, την απασχόληση και την ενημέρωση και διαβούλευση συζήτησαν 32 εκπρόσωποι εργαζομένων εργοδοτών και εμπειρογνώμονες σε ημερίδα που οργάνωσε η ΟΒΕΣ στο πλαίσιο του προγράμματος New Challenges+ στις 4 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Stanley στην Αθήνα. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Δ. Απασχόληση της ΕΕ.

Επικοινωνια

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@obes.gr

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Χρηματοδοτηση